In de Havengeul bouwt afdeling KUST van de Vlaamse overheid een stormvloedkering. Deze constructie moet Nieuwpoort en het achterland beschermen tegen zware stormvloeden.

Stormvloeden vormen één van de belangrijkste natuurlijke dreigingen in de Noordzeeregio. De constructie zal echter ook bescherming bieden tegen een duizendjarige storm. 

Meer info over de stormvloedkering vind je op www.afdelingkust.be.