Contact

Kustweg 2
8620 Nieuwpoort

In oorlogstijd kan men zich op vele manieren verdedigen tegen een oprukkende vijand. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd het IJzergebied op 29 oktober 1914 opzettelijk onder water gezet. Daarna begon de stellingenoorlog tot november 1918. “De Duitsers zijn te sterk, we gaan snel het kraantje openzetten...” Zo ging de wereldberoemde onderwaterzetting natuurlijk niet. Kanalen, sluizen, overlaten, openingen, eb en vloed, sluizen met 8 deuren: men moet al van Nieuwpoort en omstreken zijn om er misschien een beetje wijs uit te raken en ook in 1914 waren er slechts enkelen die hier een volledig overzicht over hadden. Hendrik Geeraert, Karel Cogge en de Compagnie Sapeurs-Pontonniers speelden hierbij een voorname rol.
Het sluizencomplex De Ganzepoot in Nieuwpoort en de herdenkingsmonumenten getuigen van die gebeurtenissen van honderd jaar geleden.

Wat houdt deze wandeling in?
De Noordwatering – het sluizencomplex De Ganzepoot - werking van de sluizen - herdenkingsmonumenten - onderwaterzetting van de IJzervlakte

Afspraak: ingang van het bezoekerscentrum Westfront

Registratiegegevens gidsbeurt

Persoonsgegevens aanvrager
Gegevens van de groep
Gegevens van de begeleider tijdens de gidsbeurt
Kenmerken van de gidsbeurt
:
Facturatiegegevens