Het natuurreservaat is 130 hectare groot en heeft een unieke biotoop van slikken en schorren. Waar de IJzer uitmondt in de zee, is er een getijdenwerking waar het zoete water van de IJzer vermengd wordt met het zilte zeewater tot brak water. Precies door het opkomende en afgaande brakke water heeft er zich zo een slikken- en schorrengebied gevormd met specifieke fauna en flora. Dit is een ideale voedingsbodem voor wormen, slakken, kiezelwieren, schelpen en kreeftachtigen. Zij zijn op hun beurt een lekker hapje voor de talrijke vogels die hier bij laag tij hun kost komen zoeken. Met een beetje geluk zien we een zeehond zwemmen in de monding die op zoek is naar eten en een rustplaats.

Wat houdt deze wandeling in?
Ecologie slikken en schorren - riviermonding - zeehond - zoutminnende planten - kustvogels en wadvogels - natuur - getijdenwerking - beleving - natuurgebied - geschiedenis van het gebied – wandeling - vogelkijkhut.

Afspraak: De parking aan het einde van de Halvemaanstraat.
De parking is gemakkelijk te bereiken met de kusttram via de halte Schoolstraat. Wandel daarna verder via de Kustweg naar de Halvemaanstraat.

Opgelet: De veerboot over de IJzer vaart enkel uit op weekends, feestdagen en schoolvakanties. Deze wandeling is afhankelijk van de getijden, de kalender is pas beschikbaar vanaf 1 augustus voor het jaar dat volgt.

Praktisch:

  • Bezoeken in het natuurreservaat zijn enkel mogelijk onder begeleiding (niet vrij toegankelijk, er is beperkte toegankelijkheid tijdens broedseizoen).
  • Laarzen of aangepast schoeisel zijn geen overbodige luxe.
  • Aangepaste windbestendige en warme kledij (afhankelijk van het seizoen).
  • Een verrekijker is nuttig.

Registratiegegevens gidsbeurt

Persoonsgegevens aanvrager
Gegevens van de groep
Gegevens van de begeleider tijdens de gidsbeurt
Kenmerken van de gidsbeurt
:
Facturatiegegevens