Wanneer?

09/05/2020 tot 10/01/2021

Contact

Bezoekerscentrum Westfront, Kustweg 2
8620 Nieuwpoort

058 23 07 33
westfront@nieuwpoort.be

In het bezoekerscentrum Westfront komen de oorlogsjaren van Juul Filliaert opnieuw tot leven.

Als redactie-secretaris van het frontblad De Belgische Standaard was hij van dichtbij betrokken bij alle initiatieven die genomen werden om de culturele en sociale noden van de frontsoldaat te behartigen. Zijn persoonlijk archief, met documenten en een unieke kunstverzameling van frontschilders, zal het engagement van deze vooraanstaande getuige opnieuw in de belangstelling plaatsen.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling verschijnt een rijk gedocumenteerd boek over de oorlogsjaren van Juul Filliaert.